Εκπαίδευση

Τι προσφέρουμε ;

Η εκπαίδευση στο BowTie Pro ™ επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη μεθοδολογία των BowTies και τα οφέλη του λογισμικού

Το διάγραμμα BowTie είναι μια ισχυρή οπτική παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης επικινδυνότητας που γίνεται εύκολα κατανοητή από τους μη ειδικούς. Τα BowTies χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διεξαγωγή ανάλυσης επικινδυνότητας και την ανάπτυξη μέτρων ελέγχου σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών για κάθε είδους κινδύνου.

Η εύκολη χρήση του BowTie Pro ™ επιτρέπει τη δημιουργία και την επεξεργασία BowTie διαγραμμάτων κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Η χρήση της μεθοδολογίας των BowTies σε συνδυασμό με το BowTie Pro ™ επιτρέπει την εύκολη ανασκόπηση και επικαιροποίηση των εκτιμήσεων επικινδυνότητας ανά πάσα στιγμή. Η οπτική παρουσίαση των BowTies παρέχει αποτελεσματική επικοινωνία των πληροφοριών οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να ανακτηθούν είτε στην οθόνη είτε μέσω εύχρηστων τυποποιημένων αναφορών.

Τα οφέλη

  • Δημιουργία συστηματικής και συνεπούς αλλά ευέλικτης ανάλυσης των επιχειρηματικών κινδύνων
  • Παράγει αναφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτιμήσεις επικινδυνότητας
  • Ένας γρήγορος, οικονομικός τρόπος ανάλυσης των κινδύνων και των μέτρων ελέγχου για οποιαδήποτε πτυχή της δραστηριότητας σας
  • Δημιουργεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας χάρη στην ικανότητά του να επικοινωνεί τους κινδύνους και τα μέτρα ελέγχου οπτικά
  • Βελτιώνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα
  • Επιτρέπει στις εγκαταστάσεις και τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν γρήγορα μια ανάλυση που να αφορά το περιβάλλον του

Οι πληροφορίες για το bowtie γενικά λαμβάνονται μέσω ομάδων που έχουν συσταθεί για την επεξεργασία των στοιχείων και ανταλλαγή απόψεων (brainstorming). Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται συχνά για την γνωστοποίηση και την επίδειξη του τρόπου διαχείρισης των κινδύνων, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως βασικοί κατάλογοι ελέγχου από τους επιθεωρητές
Training Courses
Top