Σχετικά με εμάς

Το λογισμικό BowTie Pro ™ ξεκίνησε την ανάπτυξή του το 2004 και υιοθετήθηκε αμέσως από πολλές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ομίλους και κυβερνητικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο που βρήκαν πραγματικά οφέλη στη χρήση του.

Προσφέρουμε πρότυπες λύσεις σε όλους τους κύριους τομείς της αγοράς που δραστηριοποιούμαστε, όπως εξόρυξη, πετρέλαιο & φυσικό αέριο, σιδηροδρομικές μεταφορές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και σε ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών που αφορούν το κομμάτι της συμβουλευτικής υποστήριξης, από το safety engineering και τους συναφείς κλάδους, μέχρι την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, τη διασφάλιση της επάρκειας και της οργανωτικής κουλτούρας.

Χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες, κυβερνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που έχουν βρει πραγματικά οφέλη στη χρήση του λογισμικού, αλλά και στις υπηρεσίας μας, για τη διαχείριση της επικινδυνότητας και την γνωστοποίηση των απαιτούμενων μέτρων στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, το BowTie Pro ™ αρχικά δημιουργεί ένα διάγραμμα (BowTie) το οποίο οδηγεί σε μια σειρά πρόσθετων ενοτήτων ανάλυσης όπως είναι το Μητρώο Κινδύνων. Το BowTie μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για μία γρήγορη μετάβαση σε άλλες τεχνικές ανάλυσης, όπως είναι τα Layers of Protection (LOPA), Simultaneous Operations (SIMOPS) κ.λπ.

Η επιτυχία του διαγράμματος είναι η απλότητα και ευκολία του για μη εξειδικευμένα άτομα. Η ιδέα είναι απλή, είναι ένας συνδυασμός της ανάλυσης αιτιών (δένδρο αστοχιών) και της ανάλυσης συνεπειών (δένδρο γεγονότων). Καθώς το δένδρο αστοχιών σχεδιάζεται στην αριστερή πλευρά και το δένδρο γεγονότων στη δεξιά πλευρά με τον κίνδυνο να σχεδιάζεται ως "κόμβος" στη μέση, το διάγραμμα μοιάζει λίγο σαν «παπιγιόν», όπως φαίνεται.

Στο σημείο αυτό η RESQ Consulting μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά αξία, μέσω της ομάδας της, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και συμβούλους, ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η καλύτερη λύση για τους πελάτες της.
features
Top